Pieśni Pomeranii. Zaśpiewajmy razem podczas Turnieju
W ostatni dzień Turnieju – w niedzielę 10 września odbędą się polsko-niemieckie warsztaty wokalne, dedykowane pieśniom i muzyce tradycji wędrujących, przekraczających granice polityczne i geograficzne. Warsztaty poprowadzą Ewa Grochowska oraz Vivien Zeller – twórczynie, pieśniarki i badaczki muzyki tradycyjnej.
Na przykładzie tradycji, wywiezionych z Pomorza Zachodniego (wraz z Niemcami wysiedlonymi po II wojnie światowej) i przywiezionych przez powojennych osadników z różnych stron Polski (w jej przedwojennych, powojennych, administracyjnych i wyobrażonych granicach), dotkniemy fragmentu muzyki tego regionu współcześnie. Nauczymy się starych pieśni i melodii do tańca. Po polsku, ukraińsku, chachłacku, niemiecku i w Plattdeutsch.

Warsztatowiczom towarzyszyć będą młodzi twórcy intermedialni z Pomorza Zachodniego. Podejmą próbę przetworzenia zarejestrowanych materiałów audio i wideo w nową, nieoczekiwaną formę, którą opracują w czasie rzeczywistym i zaprezentują podczas koncertu finalistów. Zapraszamy osoby śpiewające oraz dodatkowo instrumentalistów (instrumenty smyczkowe, mandolina, akordeon, koncertina, klarnet) grających ze słuchu w stopniu zaawansowanym i doświadczonych w improwizacji, samodzielnej aranżacji utworów oraz pracy w grupie.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązują jedynie zapisy pod adresem: turniej@filharmonia.szczecin.pl.Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza ubiega się o dofinansowanie zadania pn Turniej Muzyków Prawdziwych Edycja 8.5 Eksperyment w ramach programu Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania w Celu Szczegółowym 4.6 Kultura i zrównoważona turystyka.
Turniej Muzyków Prawdziwych Edycja 8.5 EKSPERYMENT dofinansowano ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Partnerami Turnieju Muzyków Prawdziwych 2023 są: polenmARkT Greifswald, Teatr Kana i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
Patronami medialnymi Turnieju Muzyków Prawdziwych 2023 są Pismo Folkowe oraz TVP KULTURA.
Fundatorem nagród dla Laureatów Turnieju Muzyków Prawdziwych 8.5 jest Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
30-08-2023, 16:54:34