Porozmawiajmy o muzycznych tradycjach regionu Pomerania
Podczas tegorocznej edycji Turnieju Muzyków Prawdziwych zapraszamy ekspertów od muzyki tradycyjnej i jej współczesnych adaptacji z terenu euroregionu Pomerania. Razem zastanowimy się nad tym czy są elementy, które są wspólne, podzielimy się dobrymi praktykami w zakresie ochrony dziedzictwa niematerialnego i poszukamy ścieżek dla nowych wspólnych działań.
Historyczna tożsamość Europy w znaczącym stopniu opiera się na historii i tradycji, sięgającej swoimi korzeniami regionu Morza Śródziemnego. Należy jednak pamiętać, że historią europejskiej Północy była nie mniej burzliwa i bogata w międzykulturowe kontakty, wymiany i wzajemne oddziaływanie tradycji. Mając świadomość skomplikowanej historii regionu, chcemy żeby naszym punktem wyjścia stała się idea największego sojuszu w regionie Bałtyku – Hanzy. Zaawansowana relacja handlowej i kulturowej współpracy pozwoliła historycznej Hanzie na ogromny rozwój i zbudowanie trwałej pozycji na mapie średniowiecznej Europy.

Prelegenci:
  • Martin Loeser
  • Maria Witek
  • Waldemar Witek
  • Weronika Grozdew – Kołacińska
  • Jacek Hałas
Panel dyskusyjny poprowadzi Kaciaryna Bychak.

Wstęp na debatę jest wolny, obowiązują wejściówki do odebrania w kasie Filharmonii od 1.09.2023 r. Dyskusja będzie prowadzona w języku polskim i niemieckim i będzie tłumaczona symultanicznie. Prosimy o przybycie minimum 15 minut przed rozpoczęciem panelu.Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza ubiega się o dofinansowanie zadania pn Turniej Muzyków Prawdziwych Edycja 8.5 Eksperyment w ramach programu Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania w Celu Szczegółowym 4.6 Kultura i zrównoważona turystyka.
Turniej Muzyków Prawdziwych Edycja 8.5 EKSPERYMENT dofinansowano ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Partnerami Turnieju Muzyków Prawdziwych 8.5 są Polenmarkt Festival Greifswald, ZAiKS oraz Teatr Kana.
Patronami medialnymi Turnieju Muzyków Prawdziwych 2023 są Pismo Folkowe oraz TVP KULTURA.
Fundatorem nagród dla Laureatów Turnieju Muzyków Prawdziwych 8.5 jest Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

01-09-2023, 16:18:20